Q&A – Det Frie Felts Festival

Det Frie Felts Festival giver publikum mulighed for at opleve nyudviklet og eksperimenterende scenekunst, og synliggør dermed det frie producerende felts bestræbelser på at udvikle scenekunsten.

Hvad er “Det Frie Felt”?
Det Frie Felt betegner de mange skiftende – professionelle – scenekunstgrupper eller scenekunstnere (producenter, instruktører, koreografer, dramatikere, dramaturger, performere, skuespillere, dansere, artister m.v.), som ikke er tilknyttet noget etableret teater eller institution, og som typisk arbejder med at producere scenekunst fra projekt til projekt.

Hvornår begyndte festivalen?
“Det Frie Felts Festival” fandt sted for første gang i 2014 i Dansehallerne. Det Frie Felts Festival var de første år en integreret del af CPH STAGE, hvilket ændres med festivalen i 2018. Her har Det Frie Felts Festival løsgjort sig fra CPH STAGE og er blevet en selvstændig festival.

Hvem står bag festivalen?
Interesseorganisationen Uafhængige Scenekunstnere (US) og foreningen Scenekunstnere Uden Scene (SUS) har i 2014 – 2016 initieret, organiseret og fundraiset festivalen. I 2016 blev der stiftet en forening, Foreningen bag Det Frie Felts Festival samt nedsat en ledelse for festivalen til fremadrettet at stå for festivalen. Festivalen kurateres af et hold professionelle scenekunstnere med indgående kendskab til Det Frie Felt i den danske scenekunst. Den produceres, formidles og administreres af et tilsvarende professionelt hold inden for scenekunstbranchen. Samtidigt medvirker også nogle frivillige kræfter i en realisation af festivalen. Festivalen er p.t. støttet med midler fra Præsentationspuljen i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst samt Københavns Kommunes Scenekunstudvalg.

Hvordan begyndte festivalen?
Festivalen begyndte som en idé hos de to interesseorganisationer Uafhængige Scenekunstnere(US) og Scenekunstnere Uden Scene(SUS), tilbage i efteråret 2013. Den primære inspiration var, at vi fik en del henvendelser fra uafhængige scenekunstgrupper, der gerne ville være med på CPH STAGE, men som ikke havde mulighed for det pga. manglende scenekapacitet og økonomi. En anden årsag var, at flere års arbejde i US og SUS på at skaffe midler og rum til en ny Åben Scene i København på det tidspunkt kun var udmøntet i de ny pulje, nemlig Præsentationspuljen under Statens Kunstfond.

Efterfølgende har der vist sig at være et stort behov for en festival, der kan eksponere værker og kunstnere fra det frie felt overfor både et bredere publikum og overfor branchen nationalt såvel som internationalt. Derfor valgte vi 2016 at flytte festivalen ud af CPH STAGE med ambitionen om at opnå større synlighed omkring produktionerne fra Det Frie Felt. Bag festivalen står nu Foreningen bag Det Frie Felts Festival og den af bestyrelsen udpegede ledelse.

Hvorfor laver I festivalen?
I det danske scenekunstmiljø er der et meget stort antal professionelle scenekunstnere, som ikke har et fast spillested eller teater i ryggen eller kun i meget begrænset omfang har midler til kontinuerlig drift. De arbejder fra projekt til projekt, modtager produk­tionsstøtte, dels fra fonde m.v., dels fra skiftende støttepuljer under Kulturministeriet, og er ofte med til at repræsentere dansk scenekunst i udlandet.

Det er et mangfoldigt felt af scenekunst, som genremæssigt ofte adskiller sig fra det, der bliver præsenteret på de etablerede teatre. Produktionsstøtten til det enkelte projekt giver ofte kun økonomisk mulighed for at leje en scene i en kort periode, og alt for mange værker får et alt for kort liv, og når et alt for lille publikum.

Det er vigtigt med synlighed omkring denne del af scenekunstmiljøet, fordi det ofte er her, der sker noget nyt og laves radikale scenekunstneriske eksperimenter. Der er på denne måde nogle scenekunstneriske genrer, som “lever i det skjulte”, som ofte falder uden for de etablerede teatres profiler,  og som en stor del af publikum derfor ikke aner eksistensen af. Der gemmer sig nogle guldkorn her, som alt for ofte bliver overset i den store mængde af underholdningstilbud, som publikum præsenteres for. Det Frie Felts Festival giver mulighed for at opdyrke og pleje et publikum, der har en særlig/specifik interesse for cutting edge scenekunst, der gerne vil præsenteres for nye strømninger og interessante scenekunstneriske eksperimenter. Derfor laver vi Det Frie Felts Festival!

Hvor mange værker har I præsenteret de forskellige år?
Når festivalen i år er afviklet har vi samlet set præsenteret ca. 60 værker inkl. readings for publikum

Hvordan bliver festivalen til?
I perioden 2014-2016 stod Uafhængige Scenekunstnere(US) og Scenekunstnere Uden Scene(SUS) for fundraisingdelen. Bestyrelserne i de to interesseorganisationer indkaldte forslag til kuratorer og udpegede nogle mulige kandidater, herefter valgte bestyrelserne et team på tre kuratorer. Festivalen blev programlagt af dette kurator-team som udskiftes hvert år.
Den løbende udskiftning skulle sikre nytænkning, dynamik, diversitet og mangfoldighed i udvælgelsen af værker.
Alle professionelle scenekunstnere kan søge via et open call om at deltage på festivalen. I år var der 69 ansøgere, og derudfra blev 9 værker udvalgt. Her blev kuratorerne udpeget og valgt af bestyrelsen i Foreningen bag Det Frie Felts Festival i samråd med ledelsen af Det Frie Felts Festival. Når værkerne er udvalgt, går planlægningen i gang: hvilke tekniske krav har de enkelte værker, hvor stort scenerum er der behov for, og hvilke scenerum er til rådighed. Herudfra kan det planlægges, hvor de enkelte projekter kan opføres. Skal de opføres site-specific kan der være en masse praktik omkring det. Så skal der laves PR, programmet skal på hjemmesiden, forestillingerne skal indtastes i Tereba og billetterne skal sættes til salg. Selve afviklingen af festivalen er et kæmpestort puslespil, som vores tekniske hold skal koordinere, sammen med den store mængde af kunstnere, der er på banen.

Hvad er visionen for festivalen?
Visionen for festivalen er at styrke og synliggøre det frie felt af scenekunstnere i Danmark, både overfor publikum og overfor internationale interessenter (festival-producenter, kuratorer o.s.v.). Der er mange tanker og idéer om hvordan Det Frie Felts Festival skal udvikle sig i fremtiden, bl.a. at gøre den landsdækkende, så Det Frie Felts Festival ville kunne komme på turné til fx Odense, Aarhus og Aalborg. Det vil efter vores mening bidrage til diversitet i udbuddet af scenekunst i hele landet. Det Frie Felt vil opnå kontakt til et nyt publikum, og derved også styrke og kvalificere fødekæden og synergien mellem aktører i det danske scenekunst­miljø.

Festivalen er vokset i omfang, både volumen- og ambitionsmæssigt, så derfor har det været nødvendigt med en professionalisering af festivalen. Der er i 2016 blevet etableret en selvstændig organisation for festivalen, Foreningen bag Det Frie Felts Festival, der har engageret en ledelse af festivalen. Fremadrettet kan der også være behov for at se på mulige ændringer af modellen for kuratering af festivalen.

Hvad er perspektiverne for festivalen?
Vi drømmer om at udvide festivalens aktiviteter, så Det Frie Felts Festival ville kunne komme på turné til fx Odense, Aarhus og Aalborg.
Drømmen er stadig at få en programmerende gæstespilsscene, dedikeret til Det Frie Felt eller under nogle forhold, der er inspirerende, og som understøtter de kunstneriske bestræbelser for udvikling af scenekunsten rent kunstne­risk såvel som produktionsmæssigt, organisatorisk og over for publikum.

Projektet Åben Scene i Hovedstaden er foreløbig kuldsejlet. Men vi drømmer fortsat, og festivalen er vores måde at vise, at vi ikke nøjes med at drømme. Så længe Hovedstaden ikke har en åben scene, der sørger for synliggørelsen, har vi brug for Det Frie Felts Festival!