Open Call

Næste udgave af Det Frie Felts Festival foregår i perioden den 11. – 17. marts 2019. Den finder sted hos CORPUS, på deres nye scene i Prøvesal A på Gamle Scene på Kgs. Nytorv, og i Koncertkirken på Blågårdsplads.

Kunstnerisk linje

Det Frie Felts Festival ønsker at præsentere scenekunstneriske værker, der viser feltets diversitet inden for koreografi, post-dance, eksperimenterende teater, performance, live art, ny cirkus, readings, performance lectures, stedspecifikke værker, installation og hvad der ellers måtte være af nye genrer og formater, som vi endnu ikke har kendskab til.
Kuratorerne lægger særlig vægt på værker, der er nyskabende og eksperimenterende, og som på forskellig vis udfordrer de eksisterende konventioner inden for scenekunsten.
Varigheden af værkerne må gerne variere ift. alment benyttede tidsformater og der må også gerne tænkes over, hvor værket skal præsenteres.
Kuratorerne er i år: Koreograf og danser Mette Ingvartsen, dramatiker og dramaturg Gritt Uldall-Jessen og iscenesætter og performer Erik Pold.

Scener
CORPUS scenen består dels af en stor black box, hvor vi under festivalen kommer til at have en fast publikumsopbygning. I Koncertkirken får vi adgang til en stor sal, som er lidt svær at mørklægge 100 % (selve det tidligere kirkerum) og en mindre sal i kælderen, som er egnet til mange forskellige formater, gerne stedsspecifikke og/eller mere deltagerbaserede, installationsagtige formater.

Økonomi

Når I ansøger, vil I blive bedt om en samlet pris på forestillingen (eksklusiv moms), svarende til de reelle omkostninger, hvert projekt måtte have ved at deltage i festivalen. Prisen skal være per opførelse og i forhold til antal medvirkende. Husk at medregne honorar til alle (inklusiv afviklere).


Ansøgning skal indeholde:
Max 2 A4 sider med følgende oplysninger:

  • Beskrivelse af projektet/forestillingens målsætning, form og indhold
  • Pris for forestillingen eksklusiv moms
  • Oplysning om den projektansvarlige person over for festivalledelsen
  • Medvirkende kunstnere, samt kortfattet CV eller værkliste for enten kompagni eller kunstnerisk ansvarlig/e
  • Links til video (helst links til Vimeo- eller Youtube eller lign.) eller fotos, fra pågældende værk eller tidligere arbejder
  • Teknisk info/rider.
  • Udfyld dette ansøgningsskema: Klik her for at downloade

Ansøgninger til “Det Frie Felts Festival 2018” skal indsendes senest mandag den 10. september 2018 kl. 23.59 på mail til adressen opencall@detfriefeltsfestival.dk

Ansøgere får besked, om de er kommet med eller ikke er kommet med, senest den 1. november 2018.

Vilkår
1) Vær opmærksom på at der er visse begrænsninger i forhold til de tekniske og rumlige omstændigheder på festivalen. Der vil være relativ kort tid til indryk og nedtagning, men vi gør, hvad vi kan for at opfylde det krav, der er til de enkelte forestillinger. Vi opfordrer dog til, at det i nogle tilfælde overvejes, om man kan lave en mere turnévenlig udgave af meget tekniske krævende forestillinger.

2) Forestillingerne præsenteres som udgangspunkt kun en gang ved årets festival, dog kan der være undtagelser ved intimforestillinger med få tilskuere ad gangen eller lign.

3) Børneforestillinger kan ikke deltage – forestillinger skal sigte mod et publikum fra 16 år og op.

4) Arbejdet skal have en form for tilknytning til Danmark, deciderede udenlandske gæstespil kan ikke komme i betragtning, med mindre det er en dansk co-produktion.

5) Det Frie Felts Festival har nogle guidelines og indsatsområder i forbindelse med PR. Udvalgte projekter får tilsendt guidelines kort efter optagelse på Det Frie Felts Festival og der vil være samarbejde omkring PR, som vil kræve noget tid udover produktionsarbejdet.